Algemene Voorwaarden

 1. Staffel Kortingen:
  -1 dag Verhuurprijs x1
  -2 Dagen – 7 dagen Verhuurprijs x1,5
  -8 dagen – 14 dagen Verhuurprijs x2
  -15 dagen – 21 dagen Verhuurprijs x2,5
  -22 dagen – 28 dagen Verhuurprijs x3
  Langere periodes (contacteer ons voor een aangepaste offerte)
 2. Transport:
  -Gehuurd bedrag: < €250: 0,50€/km (min. bedrag: €25)
  -Gehuurd bedrag: €250 tot €500: 50km gratis (heen en terug), daarna €0,50/km
  -Gehuurd bedrag: > €500: vanaf €100 (afhankelijk van gewicht/hoeveelheid)
  De leverroute telt als heen + terugweg berekend volgens “De snelste route” via Google Maps, rekening houdend met eventuele restricties betreffende gewicht en/of afmetingen.
 3. De huurder engageert zich het materiaal zorgvuldig te behandelen in goede staat weer in te leveren. De huurder zal bovendien het materiaal in de juiste omgeving en onder de juiste omstandigheden gebruiken.
 4. Voor de particuliere klant gebeurt de betaling bij ophaling. Totaalbedrag is de huurprijs + de borg. Het bedrag van de borg is afhankelijk van het gehuurd materiaal. Betaling is mogelijk cash of via bancontact (enkel ter plaatse). Voor professionele klanten is betaling via factuur ook mogelijk. Dit kan na het overmaken van de BTW-nummer. 88 KEYS BVBA behoudt wel het recht om ook de professionele klant te verzoeken cash of via bancontact te betalen.
 5. De borg wordt terugbetaald als het materiaal in dezelfde staat wordt teruggebracht als het wordt meegegeven. Dit betekent ook: kabels opnieuw ordelijk ingepakt, alles in de juiste zakken, geen vuiligheid op de kabels of het materiaal. Indien dit niet het geval is, wordt de borg ingehouden en wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor eventuele bijkomende kosten. Bij professionele klanten wordt de schade gefactureerd.
 6. Onderverhuur is niet toegestaan.
 7. Het materiaal moet op de domicilie van de verhuurder afgehaald en teruggebracht worden. Levering, installatie en ophaling is ook mogelijk. Voor deze dienst wordt een offerte op maat opgemaakt.
 8. Tijdens de huurperiode is het risico voor diefstal, schade, verlies volledig ten laste bij de huurder.
 9. 88 KEYS BVBA is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde materiaal, maar is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het materiaal van de klant. Ook een eventuele incomptabiliteit met het materiaal van de klant is niet de verantwoordelijkheid van 88 KEYS BVBA. Indien onze installaties gebruikt worden door professionele artiesten, dient de klant de technische rider van deze artiesten door te sturen om de comptabiliteit van onze installatie met zijn/haar materialen te garanderen.
 10. 88 KEYS BVBA is niet verantwoordelijk voor de materiële of immateriële schade die wordt aangericht door gebruik van het gehuurde materiaal.
 11. Indien het materiaal niet op het afgesproken tijdstip kan teruggebracht worden, moet de verhuurder hier telefonisch van op de hoogte gebracht worden. Indien dit niet gebeurt, wordt een boete aangerekend = de huurprijs van 1 dag. Indien de afbraak door 88 KEYS dient te gebeuren zal er een wachttarief van 50 EURO per begonnen uur (excl. BTW) worden aangerekend indien deze niet op het afgesproken uur kan doorgaan.
 12. 88 KEYS BVBA zal steeds open kaart spelen over de kwaliteit en eigenschappen van het gehuurde materiaal en is dus niet verantwoordelijk als het materiaal niet aan de verwachtingen voldoet.
 13. Een bestelling moet steeds schriftelijk bevestigd worden. Dit kan online of per e-mail. Indien de klant zich akkoord verklaart met de offerte, verklaar hij/zij zich automatisch ook akkoord met de algemene voorwaarden. De klant zal hier steeds van op de hoogte gebracht worden.
 14. De huurder verbindt zich ertoe bij annulatie van de opdracht de volgende annulatiekosten te betalen aan 88 KEYS BVBA:
  • 100% van de prijs bij annulatie, de dag vóór het evenement of de dag zelf.
  • 75% van de prijs bij annulatie, meer dan 2 dagen vóór het evenement.
  • 50% van de prijs bij annulatie, meer dan 14 dagen vóór het evenement.
  Bij een no-show wordt uiteraard ook de volledige huurprijs gevorderd.
 15. 88 KEYS BVBA is niet verantwoordelijk voor een aanvraag bij SABAM of een andere instantie.
 16. Al onze diensten, leveringen en verkopen gebeuren onder de toepassing van volgende voorwaarden, welke voorwaarden altijd primeren op die van de klant. Klachten betreffende de levering en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum. De facturen zijn betaalbaar op rekeningnummer BE88 7360 4510 2741. Bij niet betaling van de facturen is er een intrest verschuldigd van 10% per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf de datum van de factuur tot de dag der algehele betaling. Bij niet betaling van de factuur wordt het factuurbedrag eveneens verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag. Intresten en forfaitair schadebeding zijn verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd en is enkel Belgisch recht toepasselijk.